Үйлдвэрийн аялал

ОФФИСЫН БАРИЛГА

Office building
Office building1

СУРГАЛТ

workshop9
workshop345
workshop4
workshop23
workshop2
workshop3

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

production
production4
production3
production2